Priručnik za život u Hrvatskoj

Knjiga – Zbirka kolumni
(Digitalno izdanje: Vlastita naklada, 2021.
Tiskano izdanje: Ogranak Matice hrvatske u Splitu/Fakultet hrvatskih studija, 2023.)

 

Priručnik za život u Hrvatskoj“ zbirka je edukativnih tekstova u kojima autor Miki Bratanić obrađuje mnoge teme iz naše povijesti, a koje su još uvijek opterećene manipulacijskim hipotekama jugoslavenske politike. Premda su prošla tri desetljeća od stvaranja samostalne hrvatske države, hrvatska javnost još uvijek nije dobila jasnu sliku svoje vlastite povijesti. Bratanić nije povjesničar, već povijesnim temama pristupa iz svog inženjerskog profesionalnog aspekta konzultanta za primjenu informacijskih tehnologija, ali i iz aspekta običnog čovjeka koji primjećuje anomalije društva te ima potrebu reagirati na njih. Koristeći znanje i vještine informacijskih tehnologija, ali i ono životno iskustveno, uspio je iz kompleksnih informacija prepoznati bitne činjenice, tematski to uobličiti u kratke članke i ponuditi ih čitateljima kao jednostavno razumljivo štivo. Knjiga „Priručnik za život u Hrvatskoj” u fokus stavlja i objašnjava problematiku odnosa između Hrvatske i Jugoslavije, preciznije, između povijesne želje hrvatskoga naroda za vlastitom državom i želje jugoslavenske politike za neispunjenjem te želje. Već u prvom članku, naslovljenom „Ne spominjite Jugoslaviju uzalud”, Bratanić navodi kako je i sâm dijete Jugoslavije pa bi mogao reći da mu je u toj državi bilo dobro, možda i iz prostog razloga što je bio mlad. Ali on nadalje, uzimajući u obzir sve ono dobro što je bilo, ipak skreće pažnju kako treba upoznati i sve ono zlo što se događalo. Na osnovi te spoznaje, on ljudski sugerira iz vlastitoga gledišta kakav bi odnos svaki čovjek trebao imati prema Jugoslaviji: Da je na moju Hrvatsku pao samo jedan projektil sa simbolom Jugoslavije, trebalo bi mi biti dovoljno da se toj Jugoslaviji zahvalim na svemu, zauvijek. A nažalost, palo ih je mnogo više od jednog. Samo na Vukovar palo ih je prema nekim procjenama 6,5 milijuna.

O knjizi
Autor Miki Bratanić
Jezik Hrvatski
Godina 2021./2023.
Izdavač Vlastita naknada/Ogranak Matice hrvatske u Splitu i Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu
Digitalno izdanje/Tiskano izdanje

Kupi knjigu

Galerija fotografija s promocije u Zagrebu (Foto: Ognjen Karabegović)  

 

no images were found

      

Galerija fotografija s promocije u Splitu (Foto: Bojan Radović)

                                                 

 

Izvještaj Laudato Televizije s promocije u Zagrebu
Kliknite na sliku za prikazvanje video priloga

Video sažetak s promocije u Splitu
Kliknite na sliku za prikazvanje video priloga

Cjelokupan video zapis s promocije u Splitu
Kliknite na sliku za prikazvanje video priloga

 

OsvrtiMiki Bratanić u maniri pravog francuskog novovjekog prosvjetitelja nizom svojih feljtona poučava zajednicu koja mu je i kojoj je dostupan. U suvremeno doba koje sve više ignorira pisanu riječ, u kojem je kultura pisane riječi svojstvena generaciji dinosaurusa, Miki je pronašao ključnu formu/formulu za dopranje do širih društvenih slojeva. To je forma feljtona koju autor vrlo vješto koristi u promicanju općih vrijednosti za koje procjenjuje da ih hrvatska javnost loše ili pak površno percipira. U izrazu je blag i blizak većini čitatelja elektroničkih medija, dok je u odabiru tema izuzetno aktualan, ne propuštajući lirično-stručno komentirati sve što izaziva javnu pozornost. Upravo u ovoj sintagmi i leži čar Bratanićevih feljtona, jer su oni u isto vrijeme i poučni i stilski dotjerani, gotovo poetski, a opet iznimno korektni. I nije tu Bratanić samo onaj koji kroz vlastite riječi poučava, on čitatelja tjera da misli, da pogleda stvarnost oko sebe, da se zapita o stvarima koje je nekada poimao kao dogmatske. Profesionalni novinari prenose vijesti, no ljudi poput Mikija Bratanića šire ideje. Iako je sklon kritici društva, Miki to čini na konstruktivan način, nudeći cjelovita rješenja, upučujući pri tome na paradoks koji potencijalno može nastupiti ignoriranjem određenih tema.

Prosječni hrvatski čitatelj danas glavninu koncentracije dok čita tekst putem elektroničkih medija ima kulminiranu u kartici teksta. To je obrazac kojega se i Miki drži. Međutim, često je unutar tako skromnog rečeničnog korpusa teško tako sažeto i jasno koncipirati osnovne misli. U ovom korpusu tekstova/feljtona, jasno je kako je autoru to i te kako pošlo za rukom te on gotovo kao da stvara neki novi novinarski stil. Lišen je pseudointelektualnih naklapanja, ali je kroz svoje tekstove društveno aktivan/aktualan. Moramo biti svjesni i trenutka u kojem Bratanić stvara, a to je povijesni trenutak u kojem su okosnica društvene i poslovne elite pitomci Šuvarove reforme. Svjestan upravo te stvarnosti, Bratanić se direktno obraća njima/nama u nizu jasnih poruka o društvenim devijacijama koje se još mogu sanirati.

Opširne znanstvene analize velikom broju prosječnih Hrvata danas su ili teže dostupne ili što je još gore, nisu zaniljive. Te nove koncepte, stare vrijednosti i ideje za bolju budućnost Bratanić je vješto sumirao u svom pogledu na hrvatski trenutak. Upravo ovakvi feljtoni jednom će poslužiti za neka buduća povijesna istraživanja, kada danas bude jučer i kada će se istraživati duh obična čovjeka, van elitnih sustava koji se znao izboriti da se njegove misli malo dalje čuju…..

Doc.dr.sc. Vlatka Vukelić

Autor u knjizi (zbirci svojih objavljenih priloga na portalu Narod.hr) preuzima primjere iz prošlosti, kao mitska mjesta hrvatske povijesti, s nakanom da napiše priručnik za sadašnjost te pridonese rješavanju problema koji opterećuju sadašnjost. Odabirom osjetljivih tema iz prošlosti dviju država, Jugoslavije i Hrvatske, uspio je u svojoj nakani: ukazati na smjernice kako iz povijesnih iskustava popraviti hrvatsku stvarnost, učiniti ju jasnijom, jer smo se za nju krvavo borili. Dajući određene savjete za budućnost, pokušava objasniti uzroke tih povijesnih događaja kako bi pridonio njihovu rasvjetljavanju, što je veliko opterećenje svakodnevnice a osobito političkog aspekta. Autor u knjizi osjetljivim povijesnim temama pristupa iz osobnog kuta, ali mu vlastite opservacije nisu smetnja zauzimanju realnog stava prema događajima koji su obilježili zadnjih 80-ak godina hrvatske povijesti. Većina poglavlja počinje upečatljivim povijesnim primjerom, koje tumači osobnim tumačenjem toga događaja, ali na kraju uvijek završava mirnim tonom, što daje dojam nepristranog pristupa odabranim temama: “Jer budućnost nije ništa drugo nego povijest, ponovljena ili poboljšana. Budućnost je ono što smo napravili danas s iskustvom od jučer.” U teškim temama iz prošlosti traži moguća rješenja naše sadašnjice koja je poviješću preopterećena. Pristup temama je iz osobnog iskustva, što ne umanjuje analizu jer ne pristupa “navijački”, apriorno… Takav pristup karakterizira cijeli rukopis,
čitanje i razumijevanje čini lakšim, uvjerljivijim, a autora pristupačnijim i intrigantnijim. Jednostavnim, lepršavim stilom tekst čini prohodnim čemu zasigurno doprinosi njegov neosporni književni talent. Autor je svjestan da je većina naših sadašnjih problema upravo iz recentne povijesti, a implicitna pouka knjige je da kada raščistimo s avetima prošlosti, budućnost će nam biti lakša. Jer ako život nastavimo s neriješenim povijesnim pitanjima, on će dalje biti opterećen, obilježen podjelama i sukobima, što će olakšati manipulacije i/ili indokrinacije, kako nekada, tako i danas. “Samo ako budućnost postane jača od prošlosti, pokrene se sadašnjost” (E. Fischer). Vjerujem da je i završni citat, kojeg navodim u ovom osvrtu, velikana književnosti moguće bila misao vodilja autora Priručnika: “Postoji samo ona točka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. U toj točki cijeli je naš život” (L. N. Tolstoj).

 

Prof. Dr. Sc. Zlatko Miliša,
Voditelj Centra za interdisciplinarna istraživanja / Šef katedre za pedagogiju / Filozofski fakultet Osijek / Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku

Pisati kolumne u zemlji izokrenutih vrijednosti

Ružno je lijepo, a lijepo je ružno / Lebdimo kroz maglu i uzdušje kužno“, graktale su vještice-proročice s početka Shakespeareova Macbetha. Proročanska snaga njihovih riječi nije se zadržala samo u okviru jedne od glasovitijih Bardovih tragedija, nego je uvelike prerasla i u amblem naše suvremenosti. Vrijednosti izokrenutih naglavce, kužno uzdušje zastranjenja i zabluda našega vremena, skriveno u magli narcizma i nihilizma, ne truje samo ono lijepo u estetici, nego zamračuje i druge dvije kategorije antičkih vrlina još iz pretplatonskih vremena, a to su – uz „lijepo“ – „dobro“ i „istinito“. U današnjoj Republici Hrvatskoj, državi neovisnoj već trideset godina čije stanovništvo nominalno pretežito baštini kršćanski sustav vrijednosti, svakidašnji ekstrakt maglenog i kužnog zraka Shakespeareovih suđenica redovito upijamo s novinskih stranica i svjetlećih ekrana, pounutrujući njihovo sivilo.

U takvome medijskom kontekstu, nema mjesta za kolumne poput onih Mikija Bratanića; u takvome kolopletu vijesti i komentara prevladava negativan, ciničan i pesimističan pogled na hrvatsku prošlost, sadašnjost i budućnost. Dok Bratanić afirmira vrijednosti na kojima se hrvatsko društvo temelji – državotvornu svijest s ciljem što izvire iz ideala nacionalne neovisnosti kao preduvjeta individualne slobode – hrvatski medijski kompleks izvrće ideale za koje su naraštaji umirali, instrumentalizirajući nacionalne i braniteljske vrijednosti za samomrzeću, protuhrvatsku propagandu. Ljubav prema vlastitomu prikazuje se kao mržnja prema drugome, a istinske pogreške i tragedije kao simbolički teret kojega se Hrvatska nikada neće moći osloboditi i zbog čega je – otprilike kao Macbeth i ini tragični junaci – jednostavno predodređena za propast.

Za suvremeni je medijski diskurs priča o nacionalnom oslobođenju – odnosno, Domovinski rat okončan 1995. godine – izraz hrvatske mržnje prema drugima. Porobljavanje Hrvatske, eksploatacija njezinih resursa i istrebljivanje njezina stanovništva – to jest, komunistička revolucija iz 1945. godine – za hrvatske je srednjostrujaške medije trijumf ljubavi i čovječnosti. Ružno je lijepo, a lijepo je ružno. Da hrvatski medijski svemir kojim slučajem odražava vrijednosne konstelacije tridesetogodišnje države stvorene u ratu s dominantno katoličkim stanovništvom, kolumne poput Bratanićevih u njima ne bi bile rijetko viđena iznimka, nego pravilo. Ovako, one se nalaze na rubovima hrvatskoga medijskog prostora, koji je – svim financijskim i kadrovskim nedostacima unatoč – u digitalnom informacijskome polju još uvijek jedini nositelj hrvatskoga suverenističkoga nacionalnog kontinuiteta.

Bez kompleksa i predrasuda – a zapravo pukih krivotvorina politizirane jugoslavenske pseudohistoriografije – Bratanić pitko i čitko raščlanjuje neuralgične točke hrvatske povijesti i politike, ne mareći za paradoks po kojemu branitelji vrijednosti tridesetogodišnje Republike – dakako, u interpretaciji onih kojima je vrijednosni normativ ukotvljen u svibnju 1945. godine – bivaju stjerani u sferu tobožnjega ekstremizma, dok bi u kontekstu suvremene Hrvatske, premda takvi dominiraju i arbitriraju u najtiražnijim medijima, ekstremistima trebalo smatrati upravo navedene tražitelje i promotore „crvene niti“ kontinuiteta s komunističkom Jugoslavijom. „Unutarnji neprijatelji, pojam kojim su nas desetljećima plašili“, kako ispravno primjećuje Bratanić, „zapravo su oni sami“.

Osim što se bavi gotovo sizifovskim poslom ispravljanja pogrešno postavljenih narativa o hrvatskoj povijesti, Bratanić demistificira i uzroke takva stanja u hrvatskoj sadašnjosti. Nisu nam, naime – kako glasi još jedna od medijskih krivotvorina novinske srednje struje – problem neki drugi, nego, kako piše Bratanić: „Hrvati i Hrvatska, preciznije rečeno hrvatska politička elita, koja još uvijek nije u svojim glavama uspostavila suverenost na cijelom teritoriju mozga“. Dok mozak jednih, nerijetko nositelja moći, još uvijek u većoj ili manjoj mjeri pripada Partiji, mozak onih drugih, koji imaju pretenzije preuzeti moć, nerijetko još uvijek nije spoznao sve implikacije državne neovisnosti. Takvo stanje već desetljećima traje zbog fenomena koji Bratanić lucidno oslikava kao „industriju sluga“; autentičan hrvatski proizvod, s pečatom izvornosti i izvrsnosti, a koji onemogućuje „industrijsku revoluciju“ kreiranja političke i intelektualne elite koja će opći interes nacionalnog samoodlučivanja postaviti kao svoj vrhovni cilj.

Opterećen dvjema vrstama političkih figura: natprosječnom količinom industrijski, kao na tekućoj vrpci proizvedenih više ili manje slatkorječivih sluga – od kakvih se sastoji aktualna hrvatska politička nomenklatura kao dostojan nasljednik one komunističke – te rijetkim, gotovo somnambulnim vizionarima poput Starčevića ili Tuđmana, hrvatska politika i društvo još uvijek čekaju, ako ne „industrijsku revoluciju“ koju Bratanić priziva, a ono barem evoluciju koja neće ovisiti o jednome proroku, nego o širemu nacionalnom konsenzusu i svijesti o zajedničkome dobru. Onima koji će jednom činiti tu kritičnu masu Bratanićevo štivo nedvojbeno će biti koristan „priručnik“. A dotada? Lebdimo kroz maglu i uzdušje kužno.

Mag. litt. comp.  Matija Štahan

 

Čitajući s posebnom pažnjom priručnički sadržaj hvarskog autora sa splitskom adresom Mikija Bratanića namijenjen za život u Hrvatskoj i razmišljajući potom o poslanim porukama od naslova do zaključaka pojedinačnih tekstova, inače objavljivanih u Narodu.hr, morate ostati i sami zadivljeni i iznenađeni kako je uopće moguće takvo ljudsko i posebno razmišljanje zaobići u hrvatskoj političkoj, znanstvenoj i inoj svakodnevnici. Pogotovo što dolazi s obrazovne, društvene, prostorne, radne i životne razine tako suprotne od provedbene političke, a po racionalnom i identitetskom poimanju hrvatske stvarnosti toliko potrebne generacijama koje dolaze.

Naslovima nam već definirani poučci u slijedu: Uvodnik, Ne spominjite Jugoslaviju uzalud, Vukovarske sjene, Krivo srastanje, Nostalgičarski iluzionizam, Jasenovac-zločin nakon zločina, Dijaspora-hrvatsko ružno pače, Zašto je potrebno sjećanje, Kako ljudski vagati i Kako istrijebiti narod, a da se to ne zove genocid, jasno ukazuju na sadržajno usmjeravanje autorskih misli i spoznaja. Vrijednosne su kategorije vezane za hrvatsko društvo i hrvatski identitet usmjerene izravno na ključne probleme hrvatske političke zbilje, povijesno potvrđenu hrvatsku šutnju, mirnodopske uzmake, prihvaćanje vječne krivnje za sve u prošlosti, jednostavne zaborave, trajne odlaske i slične sadržajne već u hrvatskoj svakodnevnici ustaljene forme.

Ukazujući na potrebu razumijevanja života u Hrvatskoj, u svakom se zasebnom tekstu autor uzdiže iznad ustaljenih pristupa i usporednim tumačenjima nastoji pokazati složenost pritisaka na Hrvatsku, kako bi razumijevanje i onima bez posebnih identitetskih emocija bilo jednostavnije i prihvatljivije. Posebna je važnost zahvaćena širina anacionalnog i zapravo protu hrvatskog djelovanja kao povijesne konstante iz oba smjera: unutrašnjeg i vanjskog te poimanje značenja hrvatskog nacionalnog i lokalnog hvarskog demografskog nestanka za hrvatsku budućnost.

Najnovija zbivanja na hrvatskoj političkoj sceni vezana za stradavanja u Hrvatskoj i Hrvata općenito, najbolja su potvrda autorskih promišljanja u Priručniku i njegovih utvrđenih zakonitosti kako se u Hrvatskoj zapravo s prolaskom vremena ništa ozbiljnije nije niti promijenilo. Korištenjem istih obrazaca pripisivanja krivnje i javnih pritisaka na hrvatsku državu i populaciju kao i u vremenima hrvatske neslobode, jasno se potvrđuju autorove opservacije, uočene zakonitosti i priručničke životne mudrosti. I trebaju ih svi pročitati, razmisliti o njima i time postati bogatiji za spoznaje oko kojih su možda bili u dilemi.

Iskreni, razumni i ljudski pogled na hrvatsku prošlu i suvremenu zbilju moguće je nakon čitanja shvatiti kao idealističku želju za promjenama, povezivanjem ukupne hrvatske populacije rasute poput sjemena diljem Zemlje, usvajanjem identitetskih vrijednosti i potrebnim postupanjem u interesu mladih koje dolaze i izvjesne budućnosti hrvatskog društva i prostora. Sadržajno je Priručnik poput pjesme koja ostavlja tragove u mislima, emocijama i željama, poput vrijednosti koja nam nedostaje i zamisli koju želimo.

Dr. sc. Stjepan Šterc


Knjiga koja je pred nama nastala je na temelju višegodišnjih autorovih refleksija u formi feljtona u kojima Bratanić kritički propitkuje suvremena zbivanja i kretanja u Republici Hrvatskoj u odnosu na njihove proturječnosti, tendencije, pripadajući kontekst i kauzalni aspekt.

Za Bratanića je ključno pitanje u kojem smjeru vode događaji i procesi, odnosno koliko oni hrvatsko društvo i državu vuku naprijed ili nazad. On polazi od elementarne potrebe razlučivanja istine od laži, detektiranja kako se laž manifestira i u kojim oblicima, s kojim reperkusijama i, naposljetku, kako laž postaje mit, uporan, uvjerljiv, iako je riječ o varljivu i nerealnu konstruktu. No problem postaje još složeniji i dugoročniji, jer laž posljedično „može biti temelj nemoralu, licemjerju i dvostrukim kriterijima“, kako ističe autor.

Iako Bratanićev narativ nema znanstvenih pretenzija, neprestano ga otvara kroz pitanja. Štoviše, polazi od toga da je čitatelju najbolje prezentirati informaciju i time ostaje interpretativno otvoren u smislu daljnjega produbljivanja, problematiziranja i argumentiranog raspravljanja. Na tim i takvim promišljanjima u ovoj knjizi odnos prema prošlosti izbija u prvi plan; zapravo autor jasno artikulira svoj cilj pisanjem ovog priručnika „da konačno razriješimo sukobljavanja s vlastitom poviješću i da se odgovorno bez ostavljanja otvorenih pitanja ispod tepiha okrenemo budućnosti ne ostavljajući našoj djeci razloge za nove sukobe i svakodnevna politička prepucavanja“. Za autora je od presudne važnosti pitanje istine, to je oslonac protiv svake pomutnje i dvosmislenosti. Dakle, polazi se od povijesnoga nasljeđa s obzirom na njegovo značenje, a s druge pak strane na vremenski odmak i njegove implikacije u suvremenosti, pogotovo kroz ustaško-partizanske teme od kojih je Hrvatska već nadasve umorna. A sljedeće godine navršava se 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Ističe manipulacije s brojem žrtava Jasenovca, ali, da se razumijemo, za autora to je mjesto velike tragedije i mnogih ustaških zločina, jer onome kome je tamo ubijeno dijete ili roditelj, ubijen je cijeli svijet. No manipulacije s brojem jasenovačkih žrtava narasle su na više od milijun ubijenih prikazujući Hrvate kao genocidan narod. To je imalo dalekosežne posljedice za hrvatski narod, na njegovu nacionalnu perspektivu i međunarodnu percepciju.

Bratanić polazi od toga da bi Hrvatska trebala imati jednak odnos prema svim žrtvama, napominjući da se kultura naroda ogleda upravo u odnosu prema mrtvima. U tom kontekstu govori o žrtvama Bleiburga i Križnoga puta, Gologa otoka, poratnim stratištima (dugo prešućivanim i zataškavanim), zatim o žrtvama Škabrnje, Vukovara i dr. Naravno, ovakve su teme osjetljive i teške za svaku povijesnu rekonstrukciju, jer se suočavamo s patnjom i stradanjima ljudi, njihovom dehumanizacijom. Uostalom, još uvijek su svježe rane ubijenih zarobljenika iz vukovarske bolnice, nestalih osoba, silovanih žena, stradale djece u razorenom Vukovaru 1991. godine tijekom velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku. Uz to brojni zločini nisu sankcionirani.

Ovaj Priručnik ujedno upućuje na zablude i uvjerenja prenesena iz bivše jugoslavenske države (i to s tendencijama umanjivanja njezina totalitarnog karaktera i prešućivanja počinjenih masovnih zločina). Zapravo autorov pogled na komunističko nasljeđe na tragu je Rezolucije parlamentarne skupštine Vijeća Europe br. 1096 (1996.), koja naglašava kako nasljeđem bivših komunističkih totalitarnih režima nije lako baratati s obzirom na masovno kršenje ljudskih prava, a što je između ostaloga prema Rezoluciji 1481 O potrebi međunarodne osude zločina totalitarnih komunističkih režima (2006.) uključivalo „pojedinačna i kolektivna ubojstva i smaknuća, (…) prisilni rad i druge oblike masovnog fizičkog terora, kršenje slobode savjesti, slobode misli i izražavanja, slobode medija te također nedostatak političkog pluralizma“. Rezolucija ujedno naglašava kako pad totalitarnih komunističkih režima u Srednjoj i Istočnoj Europi nije bio u svim slučajevima popraćen međunarodnom istragom zločina koje su ti režimi počinili, a što je posljedično rezultiralo niskom svijesti javnosti o zločinima koje su počinili totalitarni komunistički režimi.

Kultura sjećanja trebala bi čuvati uspomenu (naravno, iz perspektive učiteljice života, odnosno trebali bismo učiti temeljem lekcija iz prošlosti). U posljednje vrijeme često se govori se o zaboravu povijesti (nepotrebnom vraćanju u prošlost), a Bratanić je još određeniji navodeći da okrećemo glavu od prošlosti koje kao da se bojimo. No intencija Rezolucije Europskoga parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu (2009.) polazi upravo od potrebe „istine i sjećanja“. Štoviše, bez toga sjećanja povijest se pretvara u amorfnu masu koja gubi svojstva poučljivosti prema sadašnjim i budućim naraštajima, ostavlja ih bez potrebitoga znanja i svijesti o posljedicama i obilježjima totalitarnih režima.

Podnaslov Stepinac – svetac spaljenoga srca (čije je srce UDB-a doslovno uništila) reflektira puno dublji odnos komunističkih vlasti prema kardinalu Stepincu, koji nije bio ni jednokratan ni jednoobrazan, štoviše, on je sustavan, sinkroniziran, kontinuiran i nemilosrdan po pitanju uništavanja Nadbiskupova života i to sa svim raspoloživim instrumentima sile i moći totalitarnoga aparata. Obilježavaju ga okrutni postupci i činjenica prikrivanja počinjenih nedjela prema Stepincu, uz sustavnu propagandu (ocrnjivanja, sramoćenja, difamiranja, vulgariziranja, izrugivanja nadbiskupa Stepinca) do suspektnih radnji na uštrb povijesne istine. A pod vidom takvih okolnosti nadbiskup Stepinac poručuje: „Samo ne klonuti duhom. Ja se neprestano molim, za milost konačne ustrajnosti.“

Međutim, ti raznovrsni pritisci, vrijeđanje, progoni, izolacija i zatvorski režim za Stepinca kontinuirano traju od uhićenja 18. rujna 1946. do njegove smrti 10. veljače 1960. Odnosno 1864 dana zatvora u Lepoglavi i 2990 dana prisilnoga zatočeništva u rodnom Krašiću. I naposljetku, Stepinac u svojoj oporuci u svibnju 1957. jasno poručuje: „Svima, koji su meni zlo načinili, opraštam iz sveg srca.“ A četiri godine ranije pojašnjava odnos prema svojim progoniteljima: „Njima je vodič i lozinka mržnja. Nama mora biti ljubav koja ostaje i preko groba, kad nema više mjesta vjeri ni ufanju, jer ćemo biti u posjedu Onoga koga sad vjerom i ufanjem tražimo.“

Knjiga dotiče brojne teme iz suvremene hrvatske zbilje; primjerice odnos prema mladoj hrvatskoj državi, proizvodnju neprijatelja, društvene podjele, iseljavanje, sluganski mentalitet, migrante, medijski rat između laži i istine, obrasce sklonosti-pristranosti-selektivnosti po ideološkom ključu, kontaminaciju mentalnim sklopom iz bivše države, kategorije „mi” i „oni, rastakanje nacionalnog identiteta i dr. Međutim, u knjizi se aktualizira i sijanje straha i usko ga povezuje s odlikama totalitarnih režima. Ne zaboravimo da je svojedobno Splićanin Bogdan Radica opisao strah iz komunističkog razdoblja kao ono što ubija u čovjeku snagu duha, ljudsko dostojanstvo i osjećaj unutrašnje samostalnosti.

Isto tako znakovito je tretiranje hrvatskog grba, koji se u svome višestoljetnom trajanju (kroz različita povijesna razdoblja) pojavljuje s naizmjenično korištenim prvim bijelim ili crvenim poljem. Primjerice, u Innsbrucku 1495., na pečatu Cetinske povelje iz 1527., u Trojednoj Kraljevini Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji, u međuratnoj Kraljevini SHS, odnosno Jugoslaviji, u razdoblju NDH, zatim Socijalističkoj Republici Hrvatskoj te današnjoj Republici Hrvatskoj. Zapravo, čemu znanstveni dosezi i dostupna literatura (po kojoj je očita distinkcija između ustaškoga grba naspram ostalih povijesnih razdoblja), ako je to pitanje podložno proizvoljnosti ili pristranosti tumačenja?! Odnosno, zašto se grb s početnim bijelim poljem svodi i ograničava samo na razdoblje NDH, a istodobno negira njegov širi povijesni kontekst, što nedvojbeno pridonosi stvaranju identitetske dezorijentiranosti u Republici Hrvatskoj.

Anatomija hrvatskog srama (kao dimenzija neprolazne hrvatske krivnje) pokazuje ciklička ponavljanja, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i u Republici Hrvatskoj. Međutim, još sedamdesetih godina 20. stoljeća Vlado Gotovac takve pojavnosti problematizira pod vidom osuđenosti na bespomoćnost hrvatskoga naroda s obzirom na „lovce i konstruktore političkih pogrešaka i nacionalnih mana“. I to, neovisno o tome ističe Gotovac, je li „stvarni ili izmišljeni slučaj političkog prijestupa“ on se „pojavljuje kao reprezentativan događaj za situaciju u Hrvatskoj“. Iz toga proizlazi pitanje je li se nacionalna povijest 20. stoljeća pretvorila u zonu manipulacija za limitiranje hrvatske sadašnjosti. I koliko takvo zarobljavanje prošlošću postaje akutni problem s obzirom na daljnje perspektive društva, institucija i hrvatske države kao cjeline.

I zaključno, ne morate se složiti sa svim pojedinostima u knjizi Mikija Bratanića, no ona uvelike svojim opažanjima i interpretacijama potiče na razmišljanje, donosi pluralizam tema i pristupa, razvija polemičnost, ujedno pokazuje javnu angažiranost (i ne pristaje na konformizam). Bratanić je neumoran u zauzetosti za boljitak hrvatskoga društva i traganju za istinom. Stalno upućuje potrebu za dijalogom ističući potrebu konstruktivnoga kritiziranje u cilju poboljšanja, a ne u cilju blaćenja i vrijeđanja. Time aktualizira potrebu jasnoga iznošenja mišljenja i stavova i bez suzdržanosti (bez straha) pokušava pronaći odgovore na izazove suvremenih zbivanja i suptilnih nasrtaja na hrvatski nacionalni identitet. Nedvojbeno odiše optimizmom, iako svjestan težine hrvatske povijesti na ovim prostorima s obzirom na brojne ratove, okupacije, pretenzije na hrvatski teritorij, stradanja, apsolutizme, hegemonizme, unitarizme, diktature, totalitarizme, jugoslavenizme, ideološke natruhe, masovna iseljavanja Hrvata, tj. svega onoga što je u prošlosti prethodilo i dovelo do današnje Republike Hrvatske (i to uz velike žrtve).

I na koncu, Bratanić nas izravno upućuje na projekciju o nama samima, koju ocrtava na sljedeći način: „Mi Hrvati imamo mnogo toga čime se možemo dičiti i ponositi, samo to trebamo početi cijeniti. Moramo napokon odbaciti sve one povijesne kolektivne krivnje i sram koji nam se uporno nameće, a zaogrnuti se vjerom u sebe, ljubavlju prema svojemu, poštovanju prema tuđemu i isticanjem dobrog.

Moramo učiti o nama, o našim običajima, tradiciji, baštini, kako bismo razumjeli sve ono vrijedno što posjedujemo, te na osnovu tih nacionalnih vrijednosti stvarati pozitivnu prepoznatljivost u očima svijeta“.

Naravno, taj je duh najočitije sublimiran u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, i to kroz njezino domoljublje, zajedništvo, borbenost i uspjeh. I, konačno, trebalo biti samo po sebi razumljivo da ovaj Priručnik pokazuje kako je dobronamjerna i otvorena kritika (ponekad i žestoka) čin ljubavi prema domovini, prema njezinoj budućnosti koja se događa u našoj sadašnjosti.

prof. dr. sc. Mladenko Domazet

 
Uvodnik

Prošlo je više od četvrt stoljeća otkad imamo našu državu Hrvatsku. Ako se malo izdignemo iz dnevnopolitičkih previranja, ona ipak ide polako naprijed – možda ne onako kako bismo mi htjeli, ali se kreće, i to nas treba veseliti. Međutim, ukoliko zavirimo u spomenuta dnevnopolitička previranja čiji se intenzitet vremenom sve više pojačava, stječe se […]

Ne spominjite Jugoslaviju uzalud

U hrvatskome vremeplovu kojim se često vraćamo unatrag, ono što posebno zabrinjava jest kontinuirano i uporno javnopolitičko i medijsko uzgajanje lošeg odnosa prema Hrvatskoj, a simpatija prema Jugoslaviji. Tolika je želja prisutna da se na bilo koji način naruši svaka dobra i pozitivna slika o Hrvatskoj i da se prikazuje ona loša i negativna, dok […]

Krivo srastanje

U procesu rastave od Jugoslavije nama su pripala sva njezina djeca u Hrvatskoj, a alimentaciju plaćamo mi. Svaka vlast za lakše i jednostavnije vladanje uvijek nađe podobne ljude među narodom. Uvijek i svugdje. Pogotovo ona tuđa vlast. Nije hrvatski narod izuzetak. Mnogi su Hrvati kroz stoljeća živjeli od tuđeg kruha i radili ono što im […]

Vukovarske sjene

Simo Dubajić komunistički je „ko mesar” koji se hvalio da je nakon završetka Drugoga svjetskog rata pobio desetak tisuća Hrvata i da mu je žao što ih nije pobio još. Hrvatske institucije protiv njega su podigle optužnicu par trenutaka prije nego je umro, te 2009. godine. Kada je sklopio oči, vratile su predmet tamo gdje […]

Nostalgičarski iluzionizam

Kako nam je nekada bilo bolje nego danas O tome kako nam je nekada bilo bolje nego danas, slušamo vrlo često. To je u javnosti vječna tema, kojom se kroz medije sugerira onako suptilno kako je u bivšoj državi bilo bolje nego u Hrvatskoj, perfidno kako bi bilo bolje da smo ostali tamo, a pokvareno […]

Jasenovac – zločin nakon zločina

Ustaše su u Jasenovcu počinili zločin jer su od 1941. do 1945. godine tamo ubijali ljude. Kada je u proljeće te 1945. godine Jasenovac oslobođen, stvoreni su svi preduvjeti da se pred lice pravde dovedu oni najodgovorniji za te zločine i da se zločini istraže, kako bi se utvrdio točan broj ubijenih. To je bila […]

Dijaspora – hrvatsko ružno pače

Kroz čitavu povijest naši su ljudi napuštali svoju domovinu i odlazili u svijet tražeći bolji život. Posvuda, na svim kontinentima imamo njihove tragove, stoljećima unatrag. Najveći odljev hrvatskoga naroda dogodio se u posljednih 150 godina. I nismo mi po tome specifični jer selili su se i Irci i Talijani i Nijemci i mnogi drugi narodi […]

Zašto je potrebno sjećanje

Uz tjedan sjećanja na Škabrnju i Vukovar U prvim danima mjeseca studenoga sjećamo se naših pokojnih, onih bližih, daljnjih, kao i svih onih svetih koji su preminuli, a svojim nas životnim djelima zadužili. Za njih nas vežu emocije, ljubav, vjera, tradicija, materijalna i nematerijalna dobra, opipljivo i neopipljivo. Uz njih nas ponajviše veže poštovanje. Iskreno […]

Kako ljudski vagati

Nije vaga slučajno simbol pravde. I to baš ona starinska vaga s dvije strane, gdje se na jednu stranu stavlja mjera, a na drugu ono što želimo izmjeriti. U Hrvatskoj često svjedočimo da kada se na jednu stranu stavi kilo, a na drugu stranu tonu, onda kilo pretegne onu tonu. U svakom slučaju, a pogotovo […]

Kako istrijebiti narod, a da se to ne zove genocid

Moje rodno mjesto Vrbanj na otoku Hvaru jedno je od pet mjesta na ovome lijepom otoku koje je u povijesti imalo više od tisuću stanovnika, a danas ih ima manje od četiristo, s otprilike nešto manje od stotinjak obitelji. Vrbanju pripada, prema mojoj gruboj procjeni, nekoliko milijuna kvadratnih metara površine, uglavnom u privatnom vlasništvu mještana. […]

Komentatori i njihovi komentari na društvenim mrežama

S obzirom na priličan broj objavljenih članaka na društvenim mrežama i portalima, imam i prilično iskustvo s komentatorima i njihovim komentarima kojima sam bio čašćen, pogotovo u onim člancima s određenim osjetljivim povijesnim temema, o kojima neki baš i ne vole govoriti. Naročito su osjetljive teme u kojima se pokušava progovoriti o bilo čemu negativnom […]

Bakalar – hrvatsko gastronomsko kulturno dobro i simbol očuvanja tradicije

Važnost bakalara u tradiciji hrvatskoga naroda najbolje je opisao pokojni Miljenko Smoje u svojoj kultnoj „Borbenoj ponoćki“ serijala Kronika našega malog mista. „Borbena ponoćka“ na satiričan način prikazuje svu bijedu komunističkog režima koji na razne načine pokušava zatrti narodne običaje i tradiciju. U pokušaju suzbijanja i marginaliziranja svega tradicionalnoga, lokalna komunistička vlast dućanima je zabranila […]

Priča o Božiću

Božić predstavlja maloga Boga, dijete, Isusa, koji će za sebe reći da je put koji treba slijediti, život kakav trebamo živjeti i istina koju trebamo svjedočiti. Možda su upravo tri navedene komponente – istina, put i život, svojevrsno nerazdvojivo sveto trojstvo. I ako se iz tog svetog trojstva oduzme istina, onda nestaje i puta i […]

Uloga hrvatskog naroda u povijesti razvoja svjetske demokracije

Jeka Matija Ivanića i hvarskih pučana petsto godina nakon ustanka Daleke 1510. godine započeo je ustanak pučana otoka Hvara koji je po svom karakteru, programu i ciljevima premašio hvarske, dalmatinske i hrvatske okvire te se umnogome stavio ispred svoga vremena. Ustanici su ukinuli dotadašnje Veliko vijeće u koje je imao pravo ući samo onaj plemićke […]

Kako smo pali pod oslobođenje

Jedna od zanimljivijih izreka vezanih uz temu oslobođenja od strane partizana, tj. komunista, je ona narodna: „i onda smo pali pod oslobođenje”. „Pali pod oslobođenje”. Ilustrira ova izreka mnogo toga, ali i otvara temu ovoga članka: što je za Hrvatsku i Hrvate značilo oslobođenje u teritorijalnom smislu? Hrvatski je narod prije Drugoga svjetskog rata, u […]

Oslobađanje od osloboditelja

Bio je ponedjeljak, 18. studenoga 1991. godine, kada su jedinice Jugoslavenske narodne armije oslobodile Vukovar, po drugi put. Prvi put su to učinile u četvrtak, 12. travnja 1945. godine. Nakon oba oslobođenja, Vukovar je postao slobodan jugoslavenski grad. Gledajući iz perspektive jugoslavenskih interesa, ovo su povijesne činjenice i istina. Iz te perspektive Vukovar je danas […]

Ustaše i partizani – neispričana priča

„Do kada ćemo više govoriti o ustašama i partizanima!?”, uzrečica je koju često možemo čuti u javnoj komunikaciji, a nametnula se kao argument izbjegavanju otvaranja nekih tema iz povijesti. Istina je da mi zapravo o „ustašama i partizanima”, kao simbolu jednog vremena, nikada nismo ni započeli pravu konstruktivnu raspravu u hrvatskome javnome medijskom prostoru, a […]

Hrvatski križni put – tragedija koja se ponavlja

Hrvatski križni put sinonim je za najveću tragediju u povijesti hrvatskoga naroda, koja se dogodila u svibnju 1945. nakon završetka Drugoga svjetskog rata kada su komunističke vlasti pobile do danas neutvrđen broj tisuća ljudi, ratnih vojnih zarobljenika, civila, a najviše njihovih ideoloških i klasnih neistomišljenika, pogotovo onih s predznakom Hrvatske. Premda su se već od […]

Tradicija – simbol prepoznatljivosti, razlog ponosa i temelj napretka

Često u javnom životu, a pogotovo na društvenim mrežama, svjedočimo raspravama u kojima je argument za diskreditaciju sugovornika tradicionalizam, epitet koji bi očito trebao značiti nešto negativno u ljudskim vrijednostima. Taj se epitet najčešće povezuje s onim ljudima koji deklariraju svoje mišljenje u pozitivnom svjetlu prema nečemu što je tradicionalno i predstavlja tradiciju u bilo […]

Hrvatski labirint laži i ideologija zvana jugoslavenizam

Labirint laži njemački je film koji govori o javnopolitičkim opstrukcijama suočavanja njemačke javnosti sa zločinima nacizma. Desetljeće nakon završetka Drugoga svjetskog rata tisuće onih koji su u nacizmu okrvavili ruke, integrirali su se u sve pore društva, od obavještajnih, gospodarskih do političkih, pa je svako nastojanje otkrivanja pune istine užasa nailazilo na prepreke. Svima je […]

Stepinac – svetac spaljenog srca

Postoji jedan detalj u mučeničkoj tragediji blaženog Alojzija Stepinca koji je fascinantan: jugoslavenska komunistička vlast spalila je njegovo srce. Malo se u našem javnopolitičkom medijskom prostoru uložilo napora da se ovaj čin, ali i sveukupni proces koji se vodio protiv ovoga čovjeka, predstavi javnosti te objasni na koje se sve načine bacala ljaga na njegovo […]

Što ćemo učiniti s turizmom

Neki kažu da se nama turizam dogodio, ali ništa se ne događa samo od sebe, a pogotovo ne turizam. Naš turizam posljedica je otkrivanja Hrvatske od strane gostiju iz cijeloga svijeta. Otkrili su Hrvatsku, za koju nikad prije nisu ni čuli. Prepoznali su taj svjetski biser za čiju su prepoznatljivost najviše zaslužni mali ljudi koji […]

Hrvatska industrija sluga

Najveća proizvodna industrija u Hrvatskoj, ona u kojoj se proizvode sluge, i to vrhunske, jest hrvatska politika. Najviše se proizvode oni koji služe tekovinama i idejama iz nekadašnjih vremena u kojima je Hrvatska bila predmet uništavanja i iskorištavanja. Oni nekako najbolje idu. A i najjeftinija je njihova proizvodnja. Materijal se dobije besplatno, zapravo, plati ga […]

Marko Perković Thompson – Bojna Čavoglave – Za dom spremni

Osim ustaša i Katoličke Crkve, kao vječna i nepresušna medijska tema za blaćenje Hrvatske služi pjevač Marko Perković Thompson, dragovoljac s odličjem Junak Domovinskoga rata. Taj čovjek koji je praktičan antifašist jer se borio protiv fašista, preciznije četnika, u svojoj vlastitoj državi postao je fašist, preciznije netko ga je prikazao kao fašista. Njegove antifašističke pjesme […]

Anatomija hrvatskog srama

U našim medijima, a posebno na društvenim mrežama koje su postale pokazatelj stanja duha društva, često nailazimo na nastojanje stvaranja i nametanja atmosfere kolektivnoga srama od strane pojedinaca koji uvijek pronalaze situacije pogodne za tu aktivnost. Njih je lako prepoznati jer oni se svako malo nečega srame. To im je navika. Srame se svoje države, […]

Husina jama – ogledni primjer slojevitog masovnog zločina

Prije točno deset godina u jednim poznatim dalmatinskim novinama objavljen je članak u kojemu je njihov ugledni novinar ispričao svoju, preciznije, njihovu verziju priče o Husinoj jami nedaleko od Sinja, za koju se od devedesetih godina počelo govoriti da skriva žrtve partizanskih, točnije, komunističkih zločina iz Drugoga svjetskog rata. Ugledni novinar u tom svom članku […]

Svi naši predsjednici i predsjednica

Nitko kao predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, svojom pojavom nije isprovocirao prikrivene zloćudne bolesti dijela hrvatske nacije: ljubomoru, zavist i zlobu. Nitko. Prva žena predsjednica u vremenu u kojem se toliko govori o zaštiti žena, mogla bi postati poligon za testiranje granica ljudske agresije na ženu. I ako se Istanbulska konvencija bude dosljedno primjenjivala na […]

Glas naroda

U ovom serijalu članaka nazvanom „Priručnik za život u Hrvatskoj” pišem o prešućenim zločinima, preskočenim povijesnim problemima, ubijanju istine, generiranju laži, kontinuiranom zatiranju hrvatskoga bića, Jugoslaviji kao simbolu stoljetnog zla nad Hrvatima i Hrvatskoj te neopisivom ljudskom licemjerju kada je u pitanju odnos prema tim problemima. Time sam pokušao potaknuti javnost na razmišljanje i potrebu […]

Goli – Otok ogoljene ljudske sramote

Stojim okružen ovim kamenom i morem i ničim što bi me moglo uvjeriti da ne zaslužujemo biti točno ondje gdje jesmo. Nalazim se na jednome malom otočiću u moru ljudske sramote koja to polako prestaje biti. U ljudima nestaje sramota. Nestaje crvenilo s lica čovjeka. A onda nestaje i čovjek. Zapravo, on je davno nestao, […]

Ilustracija lustracije

Nogometno prvenstvo u Rusiji polako je za nama. Sve čestitke igračima, treneru i svima koji su ih na bilo koji način podržali na ovom veličanstvenom putovanju. Hrvatska je konačno u nečem dobrom i pozitivnom na vrhu svjetske ljestvice. Jedan od menadžera FIFA-e rekao je: „Ovaj događaj je nogomet samo za navijače, a za sve ostale […]

Gračanske jame – Zagrebačke Ovčare

O zločinima u Gračanima, današnjoj gradskoj četvrti Zagreba, nakon završetka rata 1945. počinjenih od Jugoslavenske armije, ovo je zapisao sanitarni inspektor Miroslav Haramija, koji je tada po nalogu narodne vlasti službeno sanirao šumu punu nepokopanih tijela od kojih je prijetila zaraza: Žrtve su bile strahovito unakažene. Stratišta su bila puna raskomadanih i unakaženih golih ljudskih […]

Mare Pia Pađen – Nepoznata hrvatska Anna Frank

Na dan Svih svetih sjećamo se svih dobrih ljudi koji su svojim životom zaslužili zvati se sveti. Za mnoge od njih ne znamo. Među njima je sakrivena od javnosti i akademska slikarica, danas pokojna, časna sestra Mare Pia Pađen, čiju dobrotu i ljudskost koja me impresionirala ovdje svjedočim. Ona bi trebala biti hrvatska Anna Frank. […]

Razgovor s jamom

Dana 11. rujna 2001. godine u terorističkome napadu u New Yorku srušeni su „Blizanci”. Simboli ne samo financijske moći već i tehnološke superiornosti, i svega onoga što čovjeka i naciju čini velikim. Život je, po tko zna koji put, u ovom činu pokazao da se sve veliko i moćno može srušiti u trenu. A opet, […]

Priče iz Hrvatske

Tko je ubio Bušiće, tko su to teroristi i ostalo Nezaobilazna je obveza svakoga tko želi znati nešto o temi podnaslova ovoga članka, pročitati deklaraciju koju je napisao Bruno Bušić, a Zvonko Bušić htio objaviti u svim većim američkim medijima. U njoj je opisan položaj Hrvata u Jugoslaviji, želja za samostalnošću Hrvatske te vizija kako […]

Harrisonovo cvijeće

Tri minute bilo je dovoljno režiseru filma Harrisonovo cvijeće da dočara strahotu koju su Jugoslavenska „narodna” armija i srpski četnici učinili u Vukovaru. Tri minute za tri tisuće ubijenih. Scenaristu filma bile su dovoljne dvije rečenice: „To nije bila borba. To je bilo istrebljenje”. Svi naši mediji zajedno nisu snimili nijedan film o ikome iz […]

Migranti ante portas

Kao što je to već uobičajena praksa u nas, nacija je podijeljena i oko migranata. Ne govorim o podijeljenim političarima, jer oni se u zadnje vrijeme sve manje dijele, već o podjelama u narodu koji su oni podijelili. S jedne strane su oni koji smatraju da Hrvatska ne bi smjela dozvoliti nekontroliran ulaz migranata u […]

Jedna priča i jedno svjedočanstvo s otoka Hvara

Bilo je to u dane svibnja 1945. kada je mladi student glume, podrijetlom s otoka Hvara, odlučio svoj život nastaviti negdje u Irskoj ili Americi te se uputio za masom iz Zagreba prema Austriji. Na Bleiburgu su ih ukrcali u vlakove i rekli da idu na „zapad”, ali lokomotiva ih je vratila na „istok”. Kod […]

Preko zvijezda do trnja

Moji djedovi bili su partizani. Onaj po majci izvukao je deblji kraj u jednoj od onih „slavnih“ dalmatinskih brigada, prošavši sve i svašta, prenijevši svoga sumještanina preko pontonskoga mosta na Neretvi. Njihovo, tj. moje mjesto Vrbanj, zapalili su talijanski fašisti u siječnju 1943. Ukupno je iz Vrbanja u NOB-u poginulo 48 mladih ljudi. Stoga, ako […]

SPC naprijed – HPC stoj

Nakon što su 1945. godine oslobodili Zagreb, osloboditelji su oslobodili slobode partijarha Hrvatske pravoslavne Crkve 85-ogodišnjeg Germogena Maksimova. Fizički i psihički su ga mučili te razodjevenog gonili po gradu, da bi ga na kraju smaknuli zajedno sa SVIM svećenicima Hrvatske pravoslavne Crkve. Za vrijeme rata i osobito neposredno nakon rata, od strane jugoslavenskih službi pobijeno […]

Hrvatska dijaspora i tri zastupnika

Jedan od najčešćih argumenata kojima se motivira negativan odnos prema dijaspori njihovo je pravo na zastupnike u Saboru Republike Hrvatske. Tih „spornih” zastupnika dijaspore danas su ukupno tri (3). Dakle, četiri milijuna Hrvata u dijaspori imaju pravo odabrati tri zastupnika u Saboru. S druge strane 0,3 milijuna pripadnika manjina u Hrvatskoj imaju pravo odabrati osam […]

Druga strana medalje – Njihova zla strana

Beograd je jedini glavni grad na svijetu koji je imao koncentracijski logor. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata, Beograd ih je imao čak tri: Sajmište kao logor isključivo za Židove, logor smrti – Banjica te stratište Jajinci kao odlagalište leševa gušenih plinom u posebnom gradskom kamionu. Dakle, preciznije rečeno, Beograd je imao dva koncentracijska logora za […]

Nevine žrtve i suradnici

Jesu li sve žrtve ustaša „nevine žrtve”? Jesu li ustaše i četnici „suradnici”? Jugoslavenska propaganda zapisala je u udžbenike kako su partizani u svojoj antifašističkoj borbi zadali „smrtonosni udarac” četnicima u bitci na Neretvi koja se dogodila još početkom 1943. godine, a od koje se četnici „nikada nisu oporavili”. Tako smo učili. Upravo prema jugoslavenskim […]

Naša davna destinacija – Beč

Bila je jesen 1893. kada je moj pra-prastric Stjepan Bratanić kao mladi svećenik iz Vrbanja stigao u carsku prijestolnicu Beč. Njegov novi dom bio je na adresi Schmidgasse 4 u osmom bečkom distriktu. Odmah po dolasku upisao je studij antičke povijesti i književnosti te klasične filologije. Doktorirao je 1897. radom De Luciani Syria Dea et […]

Kronika jednog stoljeća

Bilo je to 29. listopada 1918. godine kada je Hrvatski sabor objavio raskidanje svih veza s Austro-Ugarskom Monarhijom te proglasio novu državu koja se zvala Država Slovenaca, Hrvata i Srba (SHS). Ona je okupljala bivše austro-ugarske zemlje u kojima su živjeli Slovenci, Hrvati i Srbi. Bila je to, dakle, multinacionalna, multikulturalna i multireligijska država sa […]

Misli čovjeka iz Hrvatske koji nije ni MI ni ONI

Sada već davne 1983. godine u Njemačkoj je ubijen Stjepan Đureković, jedan od direktora INA-e. Ubila ga je jugoslavenska Uprava državne bezbednosti (UDBA), kako bi spriječila njegovo javno svjedočenje o pljački i kriminalu na državnome nivou u tadašnjoj Jugoslaviji. Nakon što su ga izrešetali metcima, zatukli su ga sjekirom. Kada je sud Njemačke od Hrvatske […]

Početno bijelo polje

Bilo je to davne 1954. godine kada je Miljenko Grgić s trideset američkih dolara sakrivenih u potplatu cipele otišao iz Jugoslavije u Njemačku, s krajnjim ciljem doći u „raj na zemlji”, Kaliforniju. Tom velikom čovjeku, velikanu svjetskog vinarstva, trebalo je dva desetljeća da se upornim radom popne na svjetski tron i u Parizu 1976. godine […]

Hrvatska Wikipedija i stare laži iz jugoslavenske kuhinje

Početkom ove godine mediji su prenijeli vijest kako hrvatska Wikipedija konačno prestaje biti ustaško ruglo, kako je nastupila demontaža revizionističkih sadržaja u hrvatskoj Wikipediji, te je nakon mnogo godina uzurpacije i dominacije, krajnje desno-klerikalnim urednicima hrvatske Wikipedije konačno odzvonilo. Kratkim uvidom u javno dostupnu povijest izmjena na Wikipediji i argumentacijom kojom se koriste ti borci […]

Hrvatski medijski rat između istine i laži

Kad je Domovinski rat završio, kad su utihnuli tenkovi, avioni i topovi, svi smo odahnuli. Napokon smo stvorili Hrvatsku, obranili je i porazili one koji je nisu htjeli. Očekivali smo vrlo brzo susret s boljom budućnošću i stvaranje kvalitetnoga životnog standarda koji su nam trebali osigurati gospodarstvenici i ekonomisti, stručni u tome i plaćeni za […]

Što je istina?

Hrvati danas ne mogu popiti dužu kavu, a da se oko nečega ne posvađaju. U svemu su razjedinjeni, imaju podijeljena mišljenja, a gotovo svaka rasprava završi na partizanima i ustašama. Tako se Hrvati dijele na napredne i nazadne, lijeve i desne, konzervativne i liberalne, ruralne i urbane… Podjele su davno prešle granicu izdržljivosti, a ljudi […]

Završna riječ autora

Dragi čitatelji, Priručnik za život u Hrvatskoj ima za cilj motivirati ljude kako bi sami stvorili vlastito mišljenje, ali na temelju znanja, a ne neznanja, te na temelju istine i činjenica, a ne laži i podvala. Velik je broj onih koji zahvaljujući višedesetljetnoj medijskoj manipulaciji povijesnim činjenicama nažalost ne znaju istinu o temama o kojima […]